Thâm Quyến GLU chiếu sáng Công ty TNHH

Được thành lập vào năm 2011, Glu chiếu sáng là một doanh nghiệp công nghệ cao tham gia vào sản xuất, phát triển và bán chất lượng cao dẫn dải ánh sáng.GLU đã được chuyên dải led trong hơn 6 năm, hiện nay sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia .
  • Có hơn 2500 khu vực cấy ghép và 4 dây chuyền sản xuất và hơn 50 nhân viên được đào tạo, cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy ...
  • Trở lại bởi sức mạnh R & D, GLU chú trọng nhiều đến sự đổi mới sản phẩm đặc biệt là ngày hôm nay trong một ngành công nghiệp LED cạnh tranh ...
  • GLU sẽ luôn tiếp tục khám phá và tạo ra chất lượng cao mới và chi phí-hiệu quả dẫn ánh sáng cho khách hàng trên toàn cầu ...

Sản phẩm nổi bật

điều hướng nhanh chóng
  • Chính trang
  • Về chúng tôi
  • Các sản phẩm
  • Tin tức
  • Triển lãm
  • Liên hệ chúng tôi
  • Phản hồi